Met het geven van borstvoeding geef je jou en je baby de beste start.

Kraamcentrum Sam helpt je d.m.v. objectieve informatie de voor- en nadelen van zowel borst- als flesvoeding op een rij te zetten en hiermee een bewuste keuze te kunnen maken.

Kraamcentrum Sam geeft informatieavonden door een lactatiekundige over borst- en flesvoeding informatie te laten geven. Op de website is meer informatie te vinden over data en tijden.

Ongeacht de keuze voor borst- of flesvoeding heeft elke baby recht op een optimale start in het leven, in overeenstemming met zijn fysiologische blauwdruk. Dit houdt in dat baby’s met dezelfde behoeften en voedingsreflexen worden geboren, ongeacht met welke voeding je van plan bent je kindje te laten opgroeien. Veel gedrag is reflexmatig of onderhevig aan hormonale invloeden. Een baby heeft van nature bepaalde verwachtingen en reageert en ontwikkelt zich optimaal als hieraan voldaan wordt. Huidcontact, regelmatig voeden, interactie met je baby is dan ook belangrijk, ongeacht de voedingskeuze.

Wij geven voorlichting over goede voedingsgewoontes voor een optimale gezondheid voor jou en je baby. Kraamcentrum Sam heeft kraamverzorgende in dienst die goed opgeleid zijn om je goed te kunnen begeleiden bij borst- of flesvoeding. Zij worden jaarlijks bijgeschoold op het gebied van borstvoeding en flesvoeding.
kraamcentrum Sam heeft het WHO/ UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding en werkt volgens de vijf standaarden:

 

Standaard 1
Organisaties voor moeder – en kindzorg hebben beleid vastgelegd waarmee elk kind een optimale start kan maken, waarbij bijzondere aandacht wordt gegeven aan voeding in de eerste twee levensjaren. Het beleid besteedt bijzondere aandacht aan het faciliteren van het geven en krijgen van borstvoeding en is conform de WHO Code.

 • Alle betrokken medewerkers zijn geschoold in de aspecten rond bevalling en voeding zodat een optimale start voor moeder en kind wordt gewaarborgd.
 • Alle zwangere vrouwen en hun partners krijgen voorlichting over keuzes rond de bevalling, de start van voeden en de zorg voor hun kind en kunnen hierover geïnformeerde beslissingen nemen.

Standaard 2
Alle moeders krijgen hun baby direct na de geboorte in huidcontact bij zich. Het huidcontact duurt minimaal een uur.
In het beleid is onder meer beschreven:

 • Dat vrouwen direct na de bevalling ongestoord huidcontact met hun baby hebben, tenzij er een medische reden is die dit (tijdelijk) niet toelaat
 • Dat bij vrouwen bij wie direct ongestoord contact om medische redenen niet mogelijk was, ernaar gestreefd wordt dit contact in te halen, zodra de toestand van de moeder en de baby dit toelaten
 • Hoe het eerste uur na de bevalling wordt georganiseerd
 • Welke medische redenen er zijn voor het niet hebben van huidcontact
 • Dat hulp wordt aangeboden bij het aanleggen/ de eerste voeding, indien nodig.

Standaard 3
Ouders krijgen uitleg over voeden op verzoek en de normale groei en ontwikkeling van hun kind, ongeacht de voedingskeuze.
In het beleid is onder meer beschreven:

 • Dat voeden op verzoek het uitgangspunt is
 • Dat ouders voorgelicht worden over de betekenis van voeden op verzoek (geen beperkingen in duur en frequentie) en over de regelmaat die op den duur meestal ontstaat
 • Dat het gebruik van (fop) spenen voor borstkinderen de eerste tijd wordt vermeden
 • Wie wanneer uitleg geeft over aanleggen c.q. het veilig bereiden en responsief geven van voeding per fles
 • Wie wanneer en welke (schriftelijke) informatie geeft over afkolven, bewaren en opwarmen van moedermelk
 • Welke faciliteiten de eigen medewerkers krijgen aangeboden om hun kind borstvoeding c.q. moedermelk te blijven geven

Standaard 4
Vrouwen kunnen geïnformeerde beslissingen nemen met betrekking tot het starten van voeding anders dan borstvoeding en kunstvoeding.
In het beleid is onder meer beschreven:

 • Welke indicaties voor het geven van bijvoeding zij hanteert (zie aanvaardbare medische redenen voor bijvoeding)
 • Hoe eigen medewerkers borstvoeding met werk kunnen combineren. Dit beleid is actief, uitnodigend en stimulerend.

Standaard 5
Ouders worden gesteund in het ontwikkelen van een hechte band met hun kind en het nemen van geïnformeerde beslissingen over de verzorging en behandeling van hun kind.
In het beleid is onder meer beschreven:

 • Dat de organisatie gezinsgerichte zorg levert
 • Dat de organisatie de visie uitdraagt dat moeder en baby gedurende het eerste half jaar een eenheid vormen
 • Dat rooming- in uitgangspunt is in het eerste halfjaar voor alle moeders en baby’s

Meer informatie over organisaties die je kunnen ondersteunen met borstvoeding is te vinden op de website www.borstvoeding.nl .